Fotografiska Sällskapet Sökarna

Fotografiska Sällskapet Sökarna bildades 2006 och har nu ett tiotal medlemmar. Ungefär var sjätte vecka anordnas vernissage, där medlemmarna visar upp sina alster inom det tema som bestämts på föregående vernissage.

Medlemmar

Per Andersson
Ulf H Andersson
Björn Hammarström
Veronica Holmberg
Hans Jacobson
Öie Lindeberg
Lars Nilsson
Mats Nordin
Mia Spångberg-Erixon
Mårten Stenström
Thomas Ullström
Per-Erik Östling

E-post: Sökarna

Kisse Mitt sommarlov 2017 2017
Fotograf: Thomas Ullström