Dopet ur ett barns synvinkel

Fotograf: Thomas Ullström
Utsikten från dopfunten i Engelbrektskyrkan