sedan steg den...

Fotograf: Hans Jacobson
Med tanke på allmäntillståndet hos fotografen, så kompenserade kameran allt ganska bra ändå...