Drottinggatan 1

Fotograf: Per Andersson
Med länder f/16 och 17 sekunders exponering får man dessa stjärnliknande punkterna vi lampor och LED-ljus.