Moln över Dalsland

Fotograf: Per Andersson
Bilden är tagin i JPEG och sedan omformad till svart/vit i Nick's collection