Vatten på vintermyr

Fotograf: Magnus Fogelström
Ett vattendrag som korsar en av många myrar i Orsa Grönklitt, här ungefär vid 6 km-markeringen på milspåret, ca 14:30 på eftermiddagen strax före nyår.