Under en bro i London

Fotograf: Thomas Ullström
Undersidan av Waterloo Bridge